Wednesday, January 11, 2012Yang kamu lihat bukan semestinya meyakinkan
sedang yang kamu yakini itulah yang kamu pasti melihatnya
- Anas K.Hadimaja (Muhammad Akhir) -
No comments:

Post a Comment